Proiectul Turismul, tinerii şi afacerile

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor pentru implicarea activă a acestora în viaţa comunităţilor rurale.

Se urmăreşte implicarea tinerilor în viaţa comunităţii şi participarea activă a cestora pentru schimbările din zonă. Proiectul va începe cu selectarea a 15 de tineri din comunitate cu vârsta între 16-25 ani pe baza unui chestionar în vederea participării la un training cu o durată de cinci zile pe tema „Care sunt paşii succesului?”. Pe baza informaţiilor obţinute la curs, cei 15 de tineri, împărţiţi în trei grupe, vor avea de realizat timp de o săptămână un plan de afaceri viabil, proiectul prevăzând acţiuni ample de descoperire a zonelor cu potenţial turistic ale localităţii Eşelniţa.

 Fiecare echipă, formată din cei 5 membri, îşi va prezenta propria idee de afacere turistică în cadrul unui concurs intitulat „ Turismul-bussines sau recreere?”. Cel mai ingenios plan va fi premiat în cadrul unei festivităţi ce va avea loc la Centrul de Documentare din şcoală. Originalitatea planului de afaceri va fi evaluată de un juriu competent format din cinci membri, incluzând reprezentanţi ai autorităţilor locale şi oameni care deţin deja afaceri de turism în zonă.
 Echipa de proiect împreună cu tinerii participanţi vor selecta 30 de fotografii realizate în cadrul acţiunii de documentare de către fiecare echipă, fotografii care vor face obiectul unei expoziţii ce va avea loc pe parcursul a 3 zile la şcoala din localitate.

 Proiectul”Turismul, tinerii şi afacerile” va fi intens mediatizat prin articole de presă, afişe şi pliante, emisiuni radiofonice pe toată durata sa. De asemenea, proiectul va fi atent monitorizat de către 2 membri ai echipei de proiect care vor întocmi o agendă a evenimentelor şi care vor observa în ce măsură acţiunile proiectului se realizează conform planificării iniţiale.

Serviciile oferite în proiect sunt:

 • Informare şi evaluare prin întâlniri directe;
 • Consiliere pe domenii specifice afacerilor, management , marketing, economic, legislaţie;
 • Instruire antreprenorială pentru deschiderea unei afaceri;
 • Promovarea oportunităţilor de afaceri ca mijloc de implicare în viaţa comunităţii;
 • Organizarea unui „Târg Antreprenorial”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu