RECREAŢIE PRIN...CREAŢIE

Proiectul „Recreaţie prin...creaţie” urmăreşte implicarea directă a 15 tineri din localitate în acţiuni diverse de petrecere a timpului liber precum şi aplicarea unor programe de educaţie non-formală. Scopul acestui proiect este stimularea creativităţii tinerilor dezavantajaţi (tineri rromi şi cei care provin din familii cu surse materiale precare) pe o perioadă de 5 săptămâni. Pentru asigurarea unui succes garantat a ceea ce ne-am propus urmărim şi îndeplinirea în totalitate a obiectivelor: O1-să implicăm 15 tineri, timp de 6 săptămâni în acţiuni diverse de petrecere a timpului liber; O2-să dezvoltăm 4 programe de educaţie non-formală pentru cei 15 tineri pe parcursul derulării proiectului; O3- să promovăm proiectul şi finanţatorul în toate activităţile derulate; Proiectul va fi implementat de către o echipă bine organizată, formată din persoane cu experienţă în munca în echipă şi cu tinerii. Cele 4 programe non-formale vor avea câte un coordonator având abilităţi necesare şi optime pentru coordonarea activităţii astfel: 1. „Bunele maniere pe stradă şi acasă” – Radu Rodica – acest program urmăreşte iniţierea tinerilor în arta civilizaţiei contemporane şi prin utilizarea tehnicii „peer –education” transmiterea cunoştinţelor însuţite spre alţi tineri, în special spre cei de etnie romă. De asemenea, urmăreşte crearea unui mini ghid de bune practici care să fie distribuit în comunitate. 2. „Teatru în limba franceză/engleză” – Tîrcă Clara – prin acest program urmărim ca tinerii să fie sensibilizaţi pentru limba franceză/engleză şi să li se dezvolte gustul pentru teatru. Aceasta va fi un eveniment nou în peisajul rural al tinerilor iar la sfârşitul reprezentaţiilor, participanţii vor primi diplome şi premii. 3. „O fotografie, mai multe culturi...” – Cocoană Rosemarie – scopul acestui program este de a le dezvolta interesul tinerilor pentru fotografie dat fiind faptul că trăiesc într-o zonă unică din punct de vedere peisagistic dar şi al îmbinării culturilor etnice. Tinerii vor primi însuşiri teoretice concrete care să le permită surprinderea unor cadre desăvârşite şi realizarea unor portrete etnice unice. 4. „Design vestimentar/Modeling” – Băcioiu Carmen - ceea ce se urmăreşte prin acest program este însuşi stimularea creativităţii tinerilor şi dezvoltarea simţului practic. Tinerii vor fi învăţaţi că pot crea lucruri noi/articole de vestimentaţie din alte materiale vechi, refolosibile. Un alt aspect pe care îl urmărim pe parcursul derulării proiectului este crearea unor liane între aceste componente astfel încât la final toţi tinerii să îmbine cunoştinţele dobândite într-un tot unitar astfel: hainele pe care le vor crea pot constitui costume pentru personajele din piesa de teatru, pozele realizate pot surprinde scene diferite, culturi diverse, etc. Atingerea obiectivelor proiectului presupune parcurgerea următoarelor etape: • Întâlnirea echipei de proiect în vederea discutării activităţilor ce urmează a fi desfăşurate conform programului stabilit. • Comunicarea permanenta între membrii echipei de proiect. • Distribuirea sarcinilor în echipa de proiect. • Popularizarea acţiunii în scopul atragerii persoanelor interesate de tema proiectului. • Pregătirea unui formular de aplicaţie care să fie completat de tinerii care doresc să ia parte la proiect. Selectarea participanţilor la proiect. • Pregătirea agendei întâlnirii. Selectarea metodelor folosite în activităţi. • Monitorizarea permanentă a activităţilor în scopul obţinerii feed-back-ului . • Diseminarea rezultatelor proiectului. Evaluarea continuă şi formativă. Toate acţiunile din proiect vor fi promovate prin postarea de afişe, distribuirea de pliante în comunitate, dar, mai ales, prin scrierea unor articole în presa locală. La finalul proiectului se va realiza o expoziţie de fotografie în incinta şcolii din Eşelniţa unde vor fi expuse cele mai reuşite fotografii de pe parcursul celor „şase săptămâni artistice”. Pe toată durata sa, proiectul va fi monitorizat prin folosirea unor metode specifice pentru a se observa concordanţa realităţii cu planificarea stabilită anterior.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu