Asociaţia Comunităţii Eşelniţa”Cazanele Dunării” derulează în perioada mai-august 2009 proiectul „MEHEDINŢI DIN TINE-ri-ghid turistic” finanţat prin Programul Tineret in Acţiune, acţiunea 1. Tineri pentru Europa, sub-acţiunea1.2. Iniţiative ale tinerilor având ca SCOP:

Stimularea interesului tinerilor mehedinţeni pentru promovarea valorilor şi resurselor zonei în care trăiesc.

OBIECTIVELE proiectului sunt:
1. Implicarea a 20 de tineri în acţiuni de descoperire şi promovare a regiunii lor printr-un ghid al judeţului privind cultura, tradiţiile,obiectivele turistice, istorice.
2. Dezvoltarea competenţelor de informare a 20 tineri activităţilor desfăşurate de aceştia pe plan local
3. Implicarea in activităţi artistice a 20 tineri devaforizaţi din punct de vedere social, etnic, cultural şi economic


Pentru realizarea acestor obiective, Asociaţia desfăşoara ACTIVITĂŢI ca:

• Întâlnire de lucru echipa de proiect-traineri
• Promovarea proiectului
• „ Mehedinţi-intre teorie şi practică”
• „ Ce nouă e casa noastră veche”
• Seminar de diseminare
• Monitorizare
• Evaluare


Proiectul „ MEHEDINTI DIN TINE-ri-ghid turistic” reprezintă o iniţiativă a tinerilor având ca scop dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor tinerilor implicaţi de a-şi promova regiunea natală folosind metode moderne cum ar fi: lucrul in echipă, peer-education, mai multe forme de artă.

Pe parcursul întregului proiect(4 luni) , cei 20 tineri participanţi din Orşova si Eşelniţa vor fi implicati in diferite activităţi prin care işi vor dezvolta , cu succes, aptitudinile propuse prin intermediul metodelor non-formale.

Tinerii participanţi vor reuşi să-si cunoască mai bine regiunea. Ei vor putea profita de aceasta ocazie pentru a-şi împărţi cu alţii experienţa, dar la fel ei reuşind să-şi aprofundeze informaţiile despre cultura locală, cultura pe care va trebui să o ilustreze folosind limbajul literar şi arta fotografică.

Tinerii vor fi împărţiţi in grupe de interes( istorie, geografie, religie, tradiţii). Fiecare echipă va avea ca ţintă realizarea unui capitol distict din ghidul turistic, făcut de tineri pentru tineri. Scopul ghidului este acela de a oferi variante uşoare şi mai ieftine de a-şi petrece vacanţa tinerii din Europa, cuprinzând relaxare cu descoperirea istoriei, şi tradiţiile specifice acestei regiuni.

La sfârşitul proiectului, ghidul turistic va fi prezentat in comunitatea locală într-un cadru specific pentru un asemenea eveniment.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu