Proiectul Comunica-te Creativ

Asociaţia Comunităţii Eşelniţa”Cazanele Dunării” a derulat în perioada martie-mai 2007 proiectul „COMUNICĂ-TE CREATIV”, finanţat de AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE TINERET prin DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TINERET MEHEDINŢI având ca SCOP:

Valorificarea unei game variate de deprinderi intelectuale şi practice prin explorarea potenţialului creativ şi a rolului lui în relaţiile dintre tineri şi adulţi.


OBIECTIVELE proiectului au fost:

- organizarea unor work-shop-uri pe tema creativităţii pentru promovarea comunicării între generaţii;
- realizarea unei parade în scopul evidenţierii unicităţii fiecărei persoane şi pentru susţinerea unor idei, principii;
- desfăşurarea unei expoziţii în favoarea liberei exprimări şi a acceptării celuilalt
- promovarea proiectului şi a rezultatelor prin distribuirea materialelor realizate
- derularea unei campanii de promovarea proiectului şi finanţatorului în rândul comunităţii

Pentru realizarea acestor obiective, asociaţia a desfăşurat ACTIVITĂŢI ca:- Creativitatea- un răspuns la „comunicare”
- Mă comunic „ fără cuvinte” , deci „mă expun”
- Cu şi despre NOI- paradă
- Din nou…..împreună !


Proiectul „COMUNICĂ-TE CREATV!” urmăreşte valorificarea unei game variate de deprinderi pentru explorarea şi dezvoltarea potenţialului creativ ca modalitate de comunicare interumană. Pentru realizarea acestui scop au fost propuse obiective care vizează stabilirea unor relaţii .

În urma implementării acestui proiect este preconizată obţinerea următoarelor rezultate : desene inedite, fotografii ilustrative ale activităţilor, sloganuri,
pliante, reviste, materiale pe suport magnetic, expoziţii de pictură şi obiecte din ipsos, precum şi modificări în ceea ce priveşte percepţia asupra ideii de comunicare şi artă şi chiar educaţie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu