DENUMIRE: ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII EŞELNIŢA”CAZANELE DUNĂRII”

DATA ÎNFIINŢĂRII: 14 martie 2005

Asociaţia Comunităţii Eşelniţa”Cazanele Dunării” este o organizaţie neguvernamentală care are ca
misiune: mobilizarea şi implicarea cetăţenilor şi a factorilor de decizie pentru valorificarea resurselor în scopul dezvoltării comunităţii Eşelniţa şi a spaţiului Cazanele Dunării.

Obiectivele asociaţiei sunt:

- să implicăm membrii comunităţii în acţiuni de interes general (infrastructură,investiţii,turism,ecologizare)
- să iniţiem programe şi acţiuni pentru tineret;
- să revigorăm tradiţiile şi obiceiurile locale;
- să dezvoltăm programe educaţionale şi de cercetare;
- să dezvoltăm parteneriate durabile cu autorităţile publice locale,
- să promovăm acţiuni şi schimburi culturale, naţionale şi internaţionale;
- să iniţiem şi să susţinem servicii de interes comunitar.

Pentru realizarea acestor obiective, asociaţia desfăşoară activităţi:

- de implicare a comunităţii în acţiuni de interes general;
- de iniţiere a unor programe şi acţiuni pentru tineret;
- simpozioane, întruniri, conferinţe, expoziţii cu colaborare internă şi internaţională;
- de colaborare cu organizaţii nonguvernamentale din ţară şi străinătate.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu